Lasteaed avati 5. veebruaril 1969. aastal nimega Tartu Tarbijate Kooperatiivi Lastepäevakodu,
mida juhatas 2002. aastani Alvi Nigola. 2002.aasta novembrist on lasteaia eesotsas Marika Kört.

 

1979 aasta 10. tööjuubeliks sai lasteaed nimeks "Helika".
Nimi sai kokku seatud lasteaia esimese lennu laste eesnimede esitähtedest:
HELINA, ERIK, LILY, IVAR, KALEV, AANA.
1989. aastal 20. tööjuubeliks kirjutas muusikaõpetaja Helvi Essenson lasteaiale oma laulu "Helika".
Alates 1993. aastast sai lasteaia uueks omanikuks Tartu linna haridusosakond.

 

1994. aasta sügisest alustasid lapsekeskse "Hea Algus" metoodika rakendamist kaks rühma: Mesilased
ja Krõllid, 1996. aastal lisandusid Päikesekiired, Sipsikud ja Naksikud, 1998.aastal Tibud. 1996.aastast
alates on Mesilaste rühm vaatlusrühm. Helikast sai "Hea Alguse"praktikabaas täiendkoolitusel õppivatele
lasteaiaõpetajatele.

 

2004. aastast alates on lasteaed praktikabaasiks Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala
tudengitele, 2007. aastast alates Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele.

 

2005. aastal rajati koostöös KIK- ga õuealale loodusrada. Paigaldati viidapuu ja 12 puu, põõsa infotahvlit.
2012 aastal paigaldati koostöös KIK-ga 3 linnutahvlit ja tuulelipp.

 

2012.a liitus Helika 1 rühm ennetava metoodikaga "Kiusamisest vabaks!", 2017. a lisandus veel 1 rühm.

 

2013 aastast kuulub Helika Tartu Ülikooli Innovatsioonilasteaedade hulka.

 

2014. aasta sügisest tegelevad 2 rühma robootikaga.

 

16.septembril 2016 avati Helika õuealal liiklusrada, mis on rajatud E-Piima heategevuskampaania "Eesti laste heaks" rahastusel.