Lasteaed Helika eripära

 • õppe- ja kasvatustegevus lähtub Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt kinnitatud  koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale ja õppekorraldus lähtub lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest (Hea Algus). Lapsed õpivad mängu kaudu 3-4 lapselistes gruppides. Rühm on jagatud tegevuskeskusteks: kirjaoskus, ehitus, lauamäng, teadus, kunst, kodu- ja loovmäng, liiv ja vesi, kokandus
 • õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine toimub õppeaasta motost lähtudes
 • olulisel kohal on liikumine ja muusika
 • õuealal on loodusrada, kus on lastel võimalus käia loodust avastamas ja kus on loodud õuesõppimise võimalus
 • ülemajaliselt korraldatud õppekäigud loodusrajal toimuvad 3-4 korda aastas
 • lisaks pakub lasteaed süvendatud tegevust tasulise huvialaringi kaudu: iluvõimlemine, akrobaatika
 • omad traditsioonilised üritused, sümboolika ja kodulehekülg
 • praktikabaasiks Hea Alguse koolituse ja TÜ Haridusteaduskonna  lasteaiaõpetajatele
 • vaatlusaken – praktikarühmas
SEPTEMER
  • TEADMISTEPÄEV
  • MIHKLIPÄEV
VEEBRUAR
  • HELIKA SÜNNIPÄEV
  • VABARIIGI AASTAPÄEV
  • VASTLAPÄEV
  • ÕPPEKÄIK LOODUSRAJAL
OKTOOBER
  • ÕPPEKÄIK LOODUSRAJAL
  • MUUSIKALINE SÜGISHOMMIK
MÄRTS
  • TSIRGUPÄEV
  • EMAKEELEPÄEV
  • TEATRIPÄEV
NOVEMBER
  • MARDI- VÕI KADRIPÄEV
  • RÜHMADE PEREÕHTUD
APRILL
  • NALJAPÄEV
  • MUNAPÜHAD
  • SÜDAMENÄDAL
  • VIIMASE-JÜRI JOOKS
  • VOLBRIPÄEV
DETSEMBER
  • ADVENDIHOMMIKUD
  • JÕULUPEOD
MAI
  • RÜHMADE KEVADPEOD
  • LÕPETAJATE TÄNUPIDU
  • LÕPUPIDU
  • PERESPORDIPÄEV
JAANUAR
  • JÕULUKUUSE ÄRASAATMINE
JUUNI
  • LASTEKAITSEPÄEV